versforditas

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

 

...

 
 

Újabban verset fordítok
Most éppen franciából magyarra és oroszra.

 
 

Miért is kezdtem el fordítani verset, kérdezhetné az olvasó? És miért éppen Michel Cahour francia költő versét?
    A válasz egyszerű. Régóta ismerem Király Lajos költőt, a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör elnökét, mint műfordítót is, aki Michel Cahour több mint 200 versét fordította le. Jelen voltam a csepeli műfordítói estjén is és videóra vettem a kitűnő eseményt.
    Pár napja Király Lajossal beszélgettem, aki egy szenzációs dologgal lepett meg. Arról tájékoztatott, hogy
„Húsz szabadvers  hét nyelven” címmel, magyar, angol, francia, német, orosz, horvát és eszperenató nyelven készít egy könyvet, amelyben az utolsó verse éppen  Michel Cahouré, aki pár napja írta „ Verset írtam” címmel.
Ezt a verset fel is olvasta nekem.
A vers egyszerűsége, szépsége magával ragadott.
     A fantasztikus vállalkozás fellelkesített. Megkértem Király Lajost, akit jól ismerek, sokat dolgozunk együtt, és talán
barátomnak is mondhatom, hogy engedje meg Michel Cahour legfrissebb versét lefordítanom. Ezt örömmel megtette, és sok jótanáccsal ellátott a fordítást illetően. Ígéretet tett arra is, hogy figyelemmel kíséri a többi francia fordításaimat is.  


Michel Cahour francia író, költő, filozófus

                                       
Michel Cahour Saint-Lô-ban – Franciaország, Normandia – született 1940. április 18-án. Író, költő és filozófus,
a Dél-Franciaország-i Provence-ban lévő Venelles városában élt hosszú ideig családjával. Elvált és jelenleg Aix-en Provenceban él és alkot. Alternativ katonai szolgálatként több ízben is volt Laoszban, ahol francia nyelvet tanított és ekkor ismerte meg első feleségét: Vanthykát. 1970-ben a Les Lettres Françaises-ben Louis Aragon főszerkesztő mutatta be „Tizenkét vers Laoszról” című versciklusával, amelyet Magyarországon 2009-ben Király Lajos fordításában a Kláris című irodalmi lap is közölt. Ekkor szerezte meg, Magyarországon egyedüliként, Michel Cahour költeményeinek a közlési jogát.
     A költő 2010. júliusában Király Lajos és a Krúdy Kör vendége volt, ezt követően ő 2015-en látogatta meg a költót Franciaországban. Ekkor  Venelles-ben náluk lakott, és volt Aix-en provence-ban, Avignonban és Marseiiles-ben is.
    Michel Cahour a Krúdy Gyula irodalmi Kör tiszteletbeli tagja, az Ezüst Krúdy Emlékérem tulajdonosa.

    
Király Lajos a franciaországi látogatása során egy, általa fordított francia-magyar nyelvű versválogatással lepte meg a szerzőt Sons de l'Âme (Lélek hangjai) címmel. Az idén januárban pedig megjelentette magyar-francía nyelven, színes fotókkal Michel Les pierres (A kövek) című kötetét.
    Michel Cahour 19 kötet, köztük 4 regénynek és 3 novelláskötetnek a szerzője. Legutóbbi verseskötetei:
Képzeletbeli utak, valamint a Szelek útján címmel jelentek meg. Verseinek egyetlen magyar fordítója Király Lajos író, költő, műfordító, a Budapesten (Óbudán) működő „Krúdy Gyula” Irodalmi Kör elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja.
   Michel Cahournak a verseit Király Lajos segítségével Magyarországon számos irodalmi lap (FÖVENY, KLÁRIS,
MONTÁZSMAGAZIN, DUNA-PART) antológiák (KLÁRIS Antológiák, KRÚDY GYULA IRODALMI KÖR Antológiái, TÚZEDZŐK Antológiái, Kanizsai Antológiák) és a szerző verseskötetei  közölték. Számos francia és svájci költői díjat nyert, többek között az Aix-en-Provance város Költői Nagydíját (2013). Ebben a városban működő Szent Victória Irodalmi Kör tagja.”

 

Michel Cahour
J'AI ÉCRIT UN POÉME


J'ai écrit un poème

sur une feuille
qui s'est envolée
par la fenêtre ouverte.
Un oiseau qui passait l'a ramassée.
Il l'a lu
et il est revenu
chercher d'autres poèmes.
Depuis, j'écris en ouvrant ma fenêtre.
J'écris pour les oiseaux.

Y a-t-il d'autres chemins

pour s'en aller au port?
Y a-t-il d'autres ports
pour quitter le rivage?
Y a-t-il d'autres mers
pour nous mener là-bas?
Y a-t-il d'autres mots
pour aller au-delà de ce qu'on ne voit pas?

Lointaine est l'autre rive

élevée la montagne
profonde la rivière
si long, si long est le chemin
qui nous emmène au port.
Mais y a-t-il un chemin
tout au bout du chemin?


Il ne faut pas beaucoup de mots

pour écrire un poème,
il suffit de les disposer comme il faut
comme des fleursdans un bouquet.


Aix-en-Provence, 2021. január 21

Michel Cahour
VERSET ÍR
TAM

Verset írtam
egy levélen
a
mi kirepült
a nyitott ablakon át.
Egy madár vette fel.
Elolvasta
és visszajött
keres
ni más verseket.
Azóta úgy írok, hogy kinyitom az ablakomat.

A m
adaraknak írok.

Vannak-e más utak
a kikötőbe?
Vannak-e más kikötők
elhagy
ni a partot?
Vannak-e más tengerek
hogy odaérjünk?
Van-e más szó
túllépni azon, amit nem láthatunk?


Messze van a másik part
magasan a hegyen
a folyó mélyén
olyan hosszú, olyan hosszú az út
ami a kikötőbe visz.
De van-e
más mód
hogy megtaláljuk az útnak céljait?

Nem kell sok szó
verset írni,
csak
egymáshoz kell rendezni őket,
mint a virágok
at egy csokorban.

Aix-en-Provence, 2021. január 21.

Мишель Каур
Я НАПИС
Aл ПОЭМУ

Я написал поэму
на письме
который вылетел
через открытое окно.
Его подобрала птица.
Прочитала это
и вернулась
ищите другие стихи.
С тех пор я пишу, чтобы открыть свое окно.
Пишу птицам.

Есть ли другие способы
в порт?
Есть ли другие порты
покинуть берег?
Есть ли другие моря
попасть туда?
Есть еще слово
выйти за рамки того, что мы не можем видеть?

Другой берег далеко
высоко на горе
глубоко в реке
дорога такая длинная, такая длинная
которая доставит вас в порт.
Но есть ли другой способ
чтобы найти направления путешествия?

Не нужно много слов
написать стихотворение
их просто нужно расположить вместе,
как цветы в букете.


кс-ан-Прованс, 2021. 21 января

 

A verset fordíttotta: Szabó László

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz